PRIVCACYBELEID VAN THE BROW SPOT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die THE BROW SPOT (verwerkt van haar klanten bestand.

Indien je persoonsgegevens aan THE BROW SPOT verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
THE BROW SPOT  kamp 69, 3811 AT Amersfoort | info@thebrowspot.nl | 0648772579

2. Welke gegevens verwerkt THE BROW SPOT  
2.1          de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            –  voor- en achternaam,
            –  telefoonnummer,  e-mailadres

2.2          THE BROW SPOT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a)            je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het afspraken systeem & klantenbestand.

E-mail berichtgeving (opt-out):

THE BROW SPOT gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van THE BROW SPOT Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

  1. Bewaartermijnen

THE BROW SPOT verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende 2 jaar. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft THE BROW SPOT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt THE BROW SPOT gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via info@thebrowspot.nl

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop THE BROW SPOT je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@thebrowspot.nl

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.